გენერალური მდივანი

ირაკლი კუპრაძე

გენერალური მდივანი