საკრებულოს წევრები

ქალაქ თბილისის საკრებულო

საბა ბუაძე

ვახტანგ სურგულაძე