⁠კონფიდენციალურობის წესდება

ვაცხადებ თანხმობას, რომ ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს კონკრეტული მიზნით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება პოლიტიკური გაერთიანება „ლელო საქართველოსთვის“ – (სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, პოლიტიკური შეხედულება)

გაფთხილებთ, რომ თქვენი პერსონალური მონაცემები იქნება კონფიდენციალური, რომლის დამუშავება და შენახვა მოხდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.