სამდივნო

ირაკლი კუპრაძე

გენერალური მდივანი

გრიგოლ გეგელია

საგარეო მდივანი

მედეა მეტრეველი

აღმასრულებელი მდივანი

სალომე სამადაშვილი

პოლიტიკური მდივანი