„ლელოს“ თბილისის ორგანიზაციის დამფუძნებელი კონფერენცია

2023 წლის 19 ნოემბერს ჩატარდება „ლელოს“ თბილისის ორგანიზაციის დამფუძნებელი კონფერენცია და მმართველი რგოლის არჩევნები. კონფერენციაზე არჩეული იქნება თბილისის ორგანიზაციის საბჭო და თბილისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, განისაზღვრება საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრაციის მისამართის მქონე პარტიის ყველა წევრს. კონფერენცია გაიმართება თბილისში კონსტიტუციის ქუჩა 6/52-ში არჩევნებში მონაწილე დელაგატთა რეგისტრაცია დაიწყება 18:00 საათზე. რეგისტრაციისთვის თან იქონიეთ პირადობის მოწმობა.

სხვა სტატიები